ANA LAMZA, dr.med.

specijalistica opće kirurgije, supspecijalistica vaskularne kirurgije

ANA LAMZA, dr.med.

Doktorica Ana Lamza je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2004. godine te potom specijalizirala opću kirurgiju, a zatim završila užu specijalizaciju iz vaskularne kirurgije. Tijekom kliničkog rada zainteresirala se za rad u području problematike kroničnih rana te je kao prva u Hrvatskoj uspješno završila Europsku specijalizaciju iz kroničnih rana. Dr. Lamza je međunarodno priznata stručnjakinja, te je aktivna članica upravnog odbora Europskog udruženja za liječenje rana (European Wound Management Association), a uže joj je područje interesa razvoj i primjena novih regenerativnih tehnologija u području liječenja kroničnih rana. Osim liječenja rana, dr. Lamza se dominantno bavi vaskularnom patologijom (arterijskom i venskom), kako dijagnostikom tako i različitim modalitetima liječenje. Svakodnevno u svojoj kirurškoj praksi obavlja kompleksne rekonstruktivne zahvate na venama i arterijama. 

OSTALI ČLANOVI TIMA